Back to top

UltraPly TPO

Firestone heeft de verwerkingsrichtlijnen van haar systemen gebundeld in een technische handleiding met gedetailleerde informatie en detailtekeningen.

Verwerkingsrichtlijnen

In de verwerkingsrichtlijnen vinden dakdekkers informatie die hen kunnen helpen bij de correcte plaatsing van de Firestone TPO-dakafdichtingssystemen, conform de Firestone richtlijnen. Deze informatie kan eveneens als leidraad dienen voor de ontwerper en/of uitvoerder tijdens de controle van de uitgevoerde werken.

Voor een volledig overzicht m.b.t. werfvoorbereiding, praktische richtlijnen voor verwerking en detaillering vindt u in Hoofdstuk 3: Verwerking van de TPO Technische Handleiding.

Detailtekeningen

Elke fase van de verwerking wordt uitvoerig geïllustreerd met foto’s en 3D tekeningen. De uitvoerder kan tevens de 2- en 3-dimensionele tekeningen raadplegen via onderstaande link of in de sectie 'detailtekeningen' op deze website.

TPO Technische handleiding, Hoofdstuk 5 (PDF).