Back to top

RubberGard EPDM

Firestone heeft de verwerkingsrichtlijnen van haar systemen gebundeld in een technische handleiding met gedetailleerde informatie en detailtekeningen.

Verwerkingsrichtlijnen

In de verwerkingsrichtlijnen vinden dakdekkers informatie die hen kan helpen bij de correcte plaatsing van de Firestone EPDM-dakafdichtingssystemen, conform de Firestone richtlijnen. Deze informatie kan eveneens als leidraad dienen voor de ontwerper en/of uitvoerder tijdens de controle van de uitgevoerde werken. De verwerkingsrichtlijnen werden opgesplitst in verschillende fases, die in volgorde van uitvoering worden voorgesteld:

 1. Bevestiging folie (PDF)
 2. Naadverbinding (PDF)
 3. Kimfixatie (PDF)
 4. Waterdichting opkanten (PDF)
 5. Hoeken (PDF)
 6. Doorvoeren (PDF)
 7. Afvoeren (PDF)
 8. Dilatatievoegen (PDF)
 9. Dakrandafwerkingen (PDF)
 10. Opstandafwerkingen (PDF)
 11. Herstellingen (PDF)
 12. Varia (PDF)

Een volledig overzicht van de verwerkingsrichtlijnen vindt u in Hoofdstuk 3: Verwerking van de EPDM Technische Handleiding.

Detailtekeningen

Elke fase van de verwerking is geïllustreerd met één of meer 3-dimensionele tekeningen. De uitvoerder kan tevens 2- en 3-dimensionele tekeningen raadplegen via onderstaande link of in de sectie 'detailtekeningen' op deze website.

EPDM Technische handleiding, Hoofdstuk 5 (PDF).