Back to top

Duurzaamheid

Firestone Green

Vanuit een toenemend ecologisch bewustzijn neemt ook de bouwindustrie haar verantwoordelijkheid inzake milieu. Langetermijn-oplossingen worden ontwikkeld met een dubbel doel: enerzijds kosten besparen door de levensverwachting van het gekozen systeem te verhogen en anderzijds de impact op het milieu minimaliseren door de energieconsumptie en de benodigde natuurlijke grondstoffen te beperken.

Because the environment matters

Firestone Building Products engageert zich om de milieu-impact van haar activiteiten zo laag mogelijk te houden. Het milieumanagementsysteem dat in alle productiefaciliteiten werd geïmplementeerd, is gecertificeerd volgens de ISO 14001 norm. Deze certificering is het sprekende bewijs van de milieubewuste aanpak van Firestone.