Back to top

Begeleidende Documenten voor CE-markering

De CE-markering symboliseert dat Firestone RubberGard EPDM-membranen conform zijn met alle voorwaarden en vereisten van de Bouwproductenrichtlijn (CPD) en met de EN 13956-norm: "Flexibele banen voor waterafdichting - Kunststof- en rubberbanen voor waterafdichtingen voor daken - Definities en eigenschappen".

Onderstaande begeleidende documenten voor de CE-markering van de Firestone RubberGard EPDM-membranen kunnen gedownload worden.

  • Fabrieksproductiecontrole certificaat (FPC)
    Conform de EN 13956-norm, annex ZA, staat de productie van de Firestone RubberGard EPDM-membranen continu onder controle van een erkende instantie (Factory Mutual) dat het Fabrieksproductiecontrole certificaat aflevert.
  • Prestatieverklaring (DoP)
    Verklaring van Firestone dat aan de voorwaarden zoals bepaald in de EN 13956-norm, annex ZA, is beantwoord.

>> Download documenten