Back to top

Goedkeuringen en classificeringen

Naast de wettelijke eisen van de CE-markering, voldoen de Firestone RubberGard EPDM-membranen ook aan tal van Europese en nationale normen en richtlijnen zoals DIN V 20000-201: "Standaard voor flexibele banen voor waterafdichting conform de Europese normen voor de afdichting van daken", SIA 271:2007 "Waterafdichting voor gebouwen", UEAtc technische gids voor de beoordeling van niet-gewapende, gewapende en/of gecacheerde EPDM-dakafdichtingssystemen,…

Hierna kunt u een selectie van typegoedkeuringen en classificaties downloaden als PDF. Deze lijst is niet limitatief. Voor specifieke goedkeuringen of documenten die niet in onderstaand overzicht voorkomen, gelieve het Firestone Codes & Approvals Department te contacteren.

Typegoedkeuringen

RubberGard EPDM LSFR Low Slope Fire Retardant Roofing Membrane

RubberGard EPDM FR vuurvertragend dakmembraan

RubberGard MAX gewapend EPDM-dakmembraan /
RubberGard MAX FR gewapend vuurvertragend EPDM-dakmembraan

Systeemperformantie

De brandeigenschappen werden vastgelegd in diverse rapporten, in overeenstemming met, maar niet gelimiteerd tot:

  • Reactie bij brand conform EN 13501-1, DIN 4102-1,…
  • Vliegvuurbestendigheid conform EN 13501-5, DIN 4102-7, BS 476-3,…

Ook de windweerstand van de Firestone EPDM-dakafdichtingssystemen werd getest volgens de UEAtc, EOTA en FM richtlijnen. Dit leidde tot diverse classificaties voor windweerstand.

Voor specifieke classificaties, gelieve het Firestone Codes & Approvals Department te contacteren.