Back to top

Typegoedkeuringen en classificaties

Naast de wettelijke eisen van de CE-markering, voldoet het mechanisch bevestigd Firestone UltraPly TPO-membraan ook aan de Europese regelgeving ETAG 006: "Europese richtlijn voor mechanisch bevestigde flexibele dakafdichtingssystemen", alsook aan tal van Europese en nationale normen en richtlijnen zoals DIN V 20000-201: "Standaard voor flexibele banen voor waterafdichting conform de Europese normen voor de afdichting van daken", SIA 271:2007 "Waterafdichting voor gebouwen", …

Typegoedkeuringen

De brandeigenschappen werden vastgelegd in diverse rapporten, in overeenstemming met, maar niet gelimiteerd tot:

  • Reactie bij brand conform EN 13501-1, DIN 4102-1,…
  • Vliegvuurbestendigheid conform EN 13501-5, DIN 4102-7,…

Ook de windweerstand van de Firestone TPO-dakafdichtingssystemen werd getest volgens de UEAtc, EOTA en FM richtlijnen. Dit leidde tot diverse classificaties voor windweerstand.

Voor specifieke classificaties, gelieve het Firestone Codes & Approvals Department te contacteren.