Back to top

Begeleidende documenten voor CE-markering

Begeleidende documenten voor CE-markering

De CE-markering symboliseert dat Firestone UltraPly TPO-membranen conform zijn met alle voorwaarden en vereisten van de Verordening bouwproducten (Construction Products Regulation – CPR) en met de EN 13956-norm: "Flexibele banen voor waterafdichting - Kunststof- en rubber-banen voor waterafdichtingen voor daken - Definities en eigenschappen".

Onderstaande begeleidende documenten voor de CE-markering van de Firestone UltraPly TPO-membranen kunnen gedownload worden.

 • Fabrieksproductiecontrole-certificaat (FPC)
  Conform de EN 13956-norm, annex ZA, staat de productie van het Firestone UltraPly TPO-membraan continu onder controle van een erkende instantie (Factory Mutual) dat het Fabrieksproductiecontrole-certificaat aflevert.
  Conform de ETA 12-0418-norm, staat de productie van het Firestone UltraPly TPO-membraan continu onder controle van een erkende instantie (Factory Mutual) dat het Fabrieksproductiecontrole-certificaat aflevert.

   

 • Prestatieverklaring (DoP)
  Verklaring van Firestone dat aan de voorwaarden zoals bepaald in de EN 13956-norm, annex ZA, is beantwoord.
  Verklaring van Firestone dat aan de voorwaarden zoals bepaald in de ETA 12-0418-norm, is beantwoord.

  >> Download documenten