Back to top

Eigenschappen & voordelen

 • Betere bescherming en langere duurzaamheid
  DensDeck Prime-dekplaten spreiden de belasting en beschermen de onderliggende isolatieplaten. In functie van de levenscycluskosten loont het dus in veel gevallen de moeite de isolatieplaten met DensDeck Prime-dekplaten te beschermen.
   
 • Extra bescherming
  Met een druksterkte van meer dan 3000 kPa (10 à 15 keer meer dan klassieke PIR isolatieplaten), leveren DensDeck Prime-dekplaten een belangrijke bijdrage aan de structurele integriteit van het dakafdichtingssysteem. Ze verlagen ook de kans op beschadiging door hagel, circulatie op het dak, … Het gebruik van DensDeck Prime-dekplaten bovenop minerale wol isolatie zorgt minstens voor een verdubbeling van de toegelaten loopbelasting.
   
 • Uitstekende prestaties
  DensDeck Prime is een uitstekende thermische en brandbarrière dankzij de onbrandbare kern en de anorganische cachering. De vuurbestendigheid van DensDeck Prime werd getest volgens diverse standaarden:
  • ASTM E 136: niet brandbaar
  • ASTM E 84: vlamverspreiding 0 - rookontwikkeling 0
  • Factory Mutual (FM) en UL certificatie
  • EN 13501-1, Klasse 1