Back to top

Plaatsing

Firestone ISOGARD HD en DensDeck Prime moeten nauwkeurig rond afvoeren, ronde buisdoorvoeren en andere dakdoorvoeren geplaatst worden. Er mogen niet meer platen geplaatst worden dan op diezelfde dag of voor de aanvang van slechte weersomstandigheden kunnen worden afgedicht.

Firestone ISOGARD HD and DensDeck Prime kunnen bovenop isolatieplaten of een bestaande dakafdichting geplaatst worden, steeds onder volledig verkleefde of mechanisch bevestigde éénlaagse dakafdichtingsmembranen. ISOGARD HD en DensDeck Prime moeten met schroeven en plaatjes (zie bevestigingsschema's) of door Firestone goedgekeurde lijmen worden bevestigd.

Het aantal bevestigers per paneel wordt bepaald door middel van een windcalculatie volgens de lokale voorschriften en rekening houdende met een minimum van 12 bevestigers per dekplaat.

Verse bitumen mogen NIET gebruikt worden voor het verlijmen van ISOGARD HD-dekplaten.
ISOGARD HD-dekplaten mogen NIET onder geballaste systemen worden geplaatst.