Back to top

Toepassingsmethode

Vooraleer de isolatie op de dakstructuur wordt geïnstalleerd, dient de ondergrond zuiver, droog, vrij van afval, water, ijs en sneeuw te zijn en dienen alle mogelijke defecten in de ondergrond die de kwaliteit van plaatsing nadelig kunnen beïnvloeden verwijderd te worden. Elke niet-gebruikelijke toestand van de ondergrond of gebreken dienen opgemerkt te worden aan de architect of de bouwheer vóór installatie.

RESISTA AK isolatieplaten dienen bevestigd te worden m.b.v. geschikte bevestigers en plaatjes of met door Firestone goedgekeurde isolatielijmen. De isolatie dient nauwkeurig geplaatst te worden rond afvoeren, ronde buisdoorvoeren en andere dakdoorvoeren. Er mag niet meer isolatie geplaatst worden dan op diezelfde dag kan worden afgedicht of voor aanvang van slechte weersomstandigheden. In het geval van een volledig verkleefde dakfolie, dient men er zich van te vergewissen dat de isolatieplaten met de zijde gemarkeerd ”This side down” naar onder worden geplaatst. 

 • Mechanisch bevestigde éénlaagse daksystemen: bevestig de isolatieplaten met ten minste:Bijkomende bevestigers en plaatjes kunnen vereist worden in gebieden met hoge winddrukken en/of in de randzone van het dak.
  Raadpleeg hiervoor de lokale richtlijnen m.b.t. windbelasting en/of contacteer het Firestone Technisch Departement.
   
  • Vier goedgekeurde bevestigers en plaatjes per 600 x 1200 mm plaat
  • Vier goedgekeurde bevestigers en plaatjes per 1200 x 1200 mm plaat
  • Zes goedgekeurde bevestigers en plaatjes per 1200 x 2400 mm plaat.
    
 • Geballast éénlaagse daksystemen: de isolatieplaten kunnen losliggend geplaatst worden. Indien een mechanische bevestiging gevraagd wordt, gelieve het Firestone Technisch Departement te contacteren.
   
 • Volledig gekleefde éénlaagse daksystemen: het aantal benodigde bevestigers per isolatieplaat moet bepaald worden d.m.v. een windcalculatie volgens de lokale voorschriften en rekening houdend met volgende minimum vereisten

 

Dikte 600 mm x 1200 mm 1200 mm x 1200 mm 1200 mm x 2400 mm
30 mm min. 4 bevestigers/plaat min. 8 bevestigers/plaat min. 16 bevestigers/plaat
50 mm min. 4 bevestigers/plaat min. 6 bevestigers/plaat min. 12 bevestigers/plaat
> 50 mm min. 4 bevestigers/plaat min. 5 bevestigers/plaat min. 8 bevestigers/plaat