Back to top

Ondergrondse Waterdichting

Kelders zijn onderworpen aan verschillende niveaus van hydrostatische druk van het grondwater , alsmede de effecten van hitte en chemische stoffen in de bodem . Firestone Building Products biedt een betrouwbare , duurzame , rendabele oplossing voor ondergrondse waterdichting die duurzaam en gemakkelijk te installeren is.