Back to top

CE-markering

De bijbehorende documenten bij de CE-markering

De CE-markering betekent dat de Firestone GeoGard EPDM-geomembranen voldoen aan alle van toepassing zijnde bepalingen of vereisten van de richtlijn bouwproducten (Construction Products Directive, CPD) en de van toepassing zijnde geharmoniseerde normen EN 13361, EN 13362, EN 13492 en EN 13493 voor geosynthetische barrières die worden gebruikt voor de bouw van reservoirs en dammen, kanalen, stortplaatsen voor vloeibaar afval, overslagstations en secundaire opslag of bedekking van stortplaatsen.

De volgende documenten die bij de CE-markering van de Firestone GeoGard EPDM-geomembranen horen, zijn beschikbaar voor downloaden.

  • Fabrieksproductiecontrole (FPC)-certificaat
    Conform EN 13361, EN 13362, EN 13492 en EN 13493, bijlage ZA, verloopt de productie van de Firestone GeoGard EPDM-geomembranen onder continu toezicht van een aangemelde instantie (Factory Mutual), die het FPC-certificaat uitgeeft.
     
  • Prestatieverklaring (Declaration of Performance, DoP)
    Firestone verklaart te voldoen aan de bepalingen uit EN 13361, EN 13362, EN 13492 en EN 13493, bijlage ZA.

>> Download documenten