Back to top

Typegoedkeuringen en classificaties

Naast de regulerende vereisten van de CE-markering, voldoen de Firestone GeoGard EPDM-geomembranen ook aan andere Europese en nationale normen en richtlijnen.

Een lijst met goedkeuringen en classificeringen is beschikbaar voor downloaden in pdf-formaat. Deze lijst is niet-volledig. Neem contact op met de afdeling Codes en goedkeuringen van Firestone als u op zoek bent naar specifieke goedkeuringen of documenten die hieronder niet worden vermeld.

Soorten goedkeuringen

  • ASQUAL
    Asqual is een Franse onafhankelijke certificeringsinstelling. Haar doel is het helpen bij de promotie van kwaliteitsgarantie en de certificering van producten of diensten binnen de geosynthetische branche. ASQUAL controleert op de productielocatie of de fabrikant van het geomembraan voldoet aan de technische specificaties die door de fabrikant worden opgelegd.
     
  • WRc
    Het WRc-laboratorium heeft een studie uitgevoerd naar de compatibiliteit van het Firestone GeoGard EPDM-geomembraan met aquatische fauna. Uit testen blijkt geen gevaar voor de aquatische fauna.