Back to top

Toepassingen

Duurzame waterdichting voor veeleisende toepassingen

Firestone GeoGard EPDM membranen bieden een duurzame waterdichting voor een brede waaier van veeleisende toepassingen. Waterbekkens en irrigatiekanalen

  • Siervijvers
  • Watercultuur
  • Mestopslag
  • Afdekking van stortplaatsen
  • Saneringsbekkens
  • Aangelegde moerasgebieden
  • Kunstsneeuwbekkens
  • Spaarbekkens voor overtollig regenwater
  • Reservoirs voor brandbestrijding