Back to top

GeoSmart EPDM toepassingen

Irrigatiereservoirs

GeoSmart kan gebruikt worden in verschillende landbouwtoepassingen, zoals irrigatiereservoirs. Het membraan stoot geen chemicaliën uit in het water en heeft een levensduur van tientallen jaren, ongeacht of het membraan afgedekt is of niet.

Mestopslagputten

GeoSmart biedt een eenvoudige en rendabele oplossing voor de opslag van dierlijke mest. Langdurige waterdichtheid is essentieel om de bodem- en waterkwaliteit te beschermen.

Silo afdekkingen

Het GeoSmart EPDM-membraan biedt een optimale oplossing voor silo afdekkingen, waardoor het voer wordt beschermd tegen binnendringen van lucht en water terwijl de voedingswaarde wordt behouden. Dankzij de uitstekende duurzaamheid kan hetzelfde membraan meerdere jaren hergebruikt worden. Meer informatie...

Waterinsluiting

Naast landbouwtoepassingen, zijn er andere waterinsluitingsprojecten die een efficiënt en betrouwbaar waterdichtingsmembraan vereisen. Zoals spaarbekkens voor overtollig regenwater, ontworpen om overstromingsrisico’s te verlagen of reservoirs voor brandbestrijding die water beschikbaar houden voor de bestrijding van brand.

Saneringsbekkens

GeoSmart EPDM-membranen hebben een goede chemische weerstand en beschermen het milieu tegen verontreinigingen. Neem altijd contact op met uw plaatselijke Firestonevertegenwoordiger om de chemische compatibiliteit voor uw project te controleren.